Nodrošinām pilnu juridisko pakalpojumu klāstu: sniedzam konsultācijas, sagatavojam nepieciešamo dokumentāciju, pārstāvam klientu intereses tiesā, attiecībās ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem un risinām citus juridiskus jautājumus.

 

FIZISKĀM PERSONĀM

 • Fizisku personu maksātnespēja (konsultācija, pieteikums tiesai, saistību dzēšanas plāns, MN procesa administrēšana);

 • Laulību šķiršana, laulāto mantas sadale, laulības līgumu sastādīšana;

 • Uzturlīdzekļu piedziņa, bērna paternitātes noteikšana, saskarsmes tiesību noteikšana;

 • Mantojuma lietas;

 • Zaudējumu atlīdzība un parādu piedziņa, aizsardzība pret kreditoriem;

 • Civiltiesisku līgumu sagatavošana (nekustamā īpašuma un kustamas mantas pirkums, dāvinājums, maiņa, īre, noma, uztura līgums, vienošanās u.c.);

 • Darījumi ar nekustamo īpašumu (pirkšana, pārdošana, dāvināšana, īrēšana, nomāšana, nekustamā īpašuma pārvaldīšana un iegāde izsolē);

 • Patērētāju tiesību aizsardzība u.c.

 

JURIDISKĀM PERSONĀM

 • Komersantu dibināšanas dokumentu un to grozījumu sagatavošana;

 • Juridisko personu reorganizācija;

 • Juridisko personu likvidācija;

 • Juridisko personu maksātnespēja (konsultācijas, pieteikums tiesai, kreditora prasījuma sagatavošana);

 • Parādu piedziņa (brīdinājumi un atgādinājumi parādniekam, prasības un pieteikumi tiesai);

 • Civiltiesisku līgumu sastādīšana (nekustamā īpašuma un kustamas mantas pirkums, dāvinājums, maiņa, īre, noma u.c.);

 • Iesniegumu, lūgumu, vēstuļu, brīdinājumu, priekšlikumu un cita veida dokumentu sagatavošana.

 

+371 26845077
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.